Er was eerst een niet werkende manier om via wine onder ubuntu de spotify client te gebruiken. Dat leverde na veel gepiel een crashende player op.

Nu is er gelukkig een beta preview:
http://www.spotify.com/nl/download/previews/

Quick install:
1. Add this line to your list of repositories in /etc/apt/sources.list

deb http://repository.spotify.com stable non-free

2. Add public key

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E

# 3. Run apt-get update

sudo apt-get update

# 4. Install spotify!

sudo apt-get install spotify-client-qt